04.07.2023 Đoàn Tham Quan Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới do Victoriatourist tổ chức

HÌNH ẢNH ĐOÀN THAM QUAN PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI 6N5Đ 04.07.2023 – 07.07.2023 DO VICTORIATOURIST TỔ CHỨC

 

 

 

Trả lời

0931255818