Giới thiệu

 

TOP 10 QUỐC GIA LÀ THỊ TRƯỜNG CHÍNH MÀ VICTORIATOURIST ĐÃ VÀ ĐANG KHAI THÁC

 

                              1/ Hình ảnh đoàn do Victoriatourist tổ chức đi Thái Lan (Bangkok – Pattaya) 03/06/2019

 

                               2/ Hình ảnh đoàn do Victoriatourist tổ chức đi MYANMAR 27/02/2019

 

                              3/ Hình ảnh đoàn do Victoriatourist tổ chức đi SINGAPORE 22/07/2019

 

                             4/ Hình ảnh đoàn do Victoriatourist tổ chức đi SINGAPORE – MALAYSIA 13/05/2019

 

                               5/ Hình ảnh đoàn do Victoriatourist tổ chức đi PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI 01/04/2019

 

                              6/ Hình ảnh đoàn do Victoriatourist tổ chức đi BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HẰNG CHÂU – TÔ CHÂU 26/03/2019

 

                               7/ Hình ảnh đoàn do Victoriatourist tổ chức đi ĐÀI LOAN – ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG 16/10/2019

 

                              8/ Hình ảnh đoàn do Victoriatourist tổ chức đi HÀN QUỐC – SEOUL – ĐẢO NAMI – CÔNG VIÊN EVERLAND 05/04/2019

 

                               9/ Hình ảnh đoàn do Victoriatourist tổ chức đi NHẬT BẢN 11/11/2018

 

                               10/ Hình ảnh đoàn do Victoriatourist tổ chức đi NGA – MAXCOVA 10/06/2019